Hoera, we zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd!

Na maanden van hard werken en uitstekende begeleiding van Molenaar & Plasman Solutions hebben we de certificaten behaald. Deze certificeringen bevestigen dat in onze organisatie, zaken rondom informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement op de juiste manier zijn ingericht en worden beheerst. De certificeringen zijn uitgegeven door het wereldwijde certificeringsbedrijf Kiwa.

ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 9001 is wereldwijd de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om als bedrijf continu te verbeteren met als resultaat: blije klanten. Processen en structuren worden voor de hele organisatie duidelijk. Samengevat komt het hierop neer:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs het

 

ISO 27001: standaard voor informatiebeveiliging
Met het ISO 27001-certificaat tonen organisaties objectief aan dat zij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging en dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

Wat betekent dit voor onze klanten?
Kwaliteit en informatiebeveiliging zijn in onze werkwijze altijd al belangrijke factoren geweest. De ISO-certificering is daar een bevestiging van. Met het behalen van deze certificaten hebben we de plicht om continu te werken aan de verdere verbetering van onze werkprocessen. Zo heeft bijvoorbeeld elke medewerker de opdracht om zelf een melding te maken als er iets klantvriendelijker of beter kan. Zo werken we samen een prettige en betrouwbare dienstverlening.