Kick-off ISO-certificering met Molenaar & Plasman Solutions

Informatie wordt steeds waardevoller. De beschikbaarheid van klant-, productie- en andere data is van groot belang voor onze bedrijfsvoering. Zeker na de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat het beveiligen van informatie hoog op onze agenda. Als bedrijf merken wij dat steeds meer klanten vragen om het ISO 27001-certificaat. Onder begeleiding van Molenaar & Plasman Solutions zijn wij onlangs gestart om ISO 27001 gecertificeerd te worden. Het ISO 27001-certificaat is voor ons van zeer grote toegevoegde waarde en zo weten onze klanten dat wij goed omgaan met hun vertrouwelijke informatie.

Wij werken al jaren volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en doen altijd ons uiterste best om onze klanten tevreden te stellen. Daarom starten wij tegelijkertijd met het traject om ISO 9001 gecertificeerd te worden.

Na de zomer van 2020 verwachten wij ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd te zijn.