Doorfan test met Ansul

In samenwerking met onze partner Ansul hebben wij voor onze klant een doorfan test uitgevoerd om de effectiviteit van de blusgasinstallatie te beoordelen. Tijdens een doorfan test wordt gecontroleerd of het blusmiddel van de blusgasinstallatie lang genoeg in de ruimte blijft. Voorafgaand is het van groot belang dat alle doorvoeringen op een brandwerende wijze zijn afgesloten. Als een blusmiddel namelijk te snel weglekt, kan een brand mogelijk niet worden geblust. De test is succesvol afgerond en onze klant kan vertrouwen op een goed functionerende blusgasinstallatie!